Jak správně napojit beton? Neudělejte chybu začátečníků

Autor: Adam Hlavatý
Foto: Pixabay

Někdy potřebujete napojit beton třeba při dobetonování nové plochy. Může se stát i to, že bude potřeba beton v určitých oblastech vyřezat a ty následně zalít novým betonem. Je důležité umět beton napojit správně, aby nedošlo k prasknutí. Jak tedy neudělat chybu? Na to se dnes podíváme.

Napojení betonu

Pokud napojujete beton v drážce, například když řežete betonový příjezd, kde vedl výkop, je důležité začít na dně výkopu, protože beton musí mít kvalitní a pevné podloží.

Proto po dokončení prací ve výkopu je potřeba terén dostatečně zhutnit, a to pomocí těžké hutnící techniky. Pokud výkop obsahuje kanalizaci nebo jiné rozvody, je třeba je ochránit pískem a jemným kamením, a poté se může přistoupit k házení zeminy a použití hutnící techniky.

Podklad musí být správně připraven pod každou betonovou plochou. Jestliže podklad není dobře udělaný, může se beton v průběhu času propadnout a prasknout. Proto je důležité k tomuto kroku přistupovat zodpovědně, což někdy začátečníci podceňují.

Jak napojit nový beton na starý

Pokud chcete napojit starý beton s novým, můžete do starého betonu vydlabat drážky po cca 40 cm a střídat levou a pravou stranu.

Pokud napojujete jen z jedné strany, můžete dělat napojovací drážky i po 50 cm. Poté do drážek zavedete betonářskou ocel o průměru alespoň 10 mm, kterou do nového betonu zakroutíte do tvaru L, aby betonářská ocel v novém betonu více držela. Ocel je třeba před betonáží pořádně přichytit.

Další z možností je využít betonářské kari sítě, které se zadlabají do původního betonu a přelijí alespoň 2 cm betonu. Tyto napojovací spoje jsou obvykle pevnější a používají se u větších a více zátěžových ploch.

Myslete na to, že je potřeba před betonáží starý beton pořádně navlhčit, aby došlo k ideálnímu napojení s novým betonem. Nesmíme také zapomenout na správné vibrování betonu.