Jak odstranit tepelný most. Tepelné mosty lidé často jako problém přehlížejí

Autor: Adam Hlavatý
Foto: Pixabay

Tepelné mosty v bytě či domě jsou často přehlíženým problémem, který může mít negativní vliv na energetickou účinnost budovy a také na pohodlí obyvatel. Tepelné mosty jsou taková místa v budově, která jsou méně izolovaná než okolní stěny a umožňují tak nežádoucí přenos tepla.

Tepelné mosty

Dopad tepelných mostů na energetickou účinnost budovy je značný. Teplo uniká z budovy skrze tepelné mosty mnohem rychleji než z ostatních částí budovy, což vede k vyšším nákladům na vytápění.

Výše popsaný problém je obzvláště závažný v zimních měsících, kdy je nutné udržovat v domě příjemnou teplotu, což má přímý negativní důsledek ve formě zvýšení nákladů na vytápění.

Dalším negativním efektem tepelných mostů je snížení pohodlí a zdraví obyvatel. V oblastech s tepelnými mosty se může vytvořit studená nebo vlhká oblast, což může vést ke vzniku plísní a dalších problémů s kvalitou ovzduší.

Obyvatelé domu také mohou cítit nepříjemné proudění studeného vzduchu, což může vést k problémům s dýcháním a zdravím všeobecně.

Řešení tepelných mostů

Problém tepelných mostů může být způsoben například nedostatečnou izolací, špatně provedenými spoji mezi stěnami, nebo dokonce konstrukčními chybami.

Pokud jsou tepelné mosty v bytě či domě objeveny, je důležité vypořádat se s nimi co nejdříve, aby bylo možné efektivně snížit náklady za energie na vytápění a zlepšit kvalitu ovzduší v domě.

Jak odstranit tepelný most?

Existuje několik způsobů, jak se vypořádat s tepelnými mosty. Jedním z nejúčinnějších způsobů je zlepšení izolace.

Pokud jsou tepelné mosty způsobeny špatně izolovanými oblastmi, může být nutné doplnit izolaci nebo dokonce provést úplnou výměnu izolace. V případě, že je problém způsoben chybami v konstrukci, může být nutné provést stavební úpravy.

Další možností, jak odstranit tepelný most, je využití speciálních tepelně izolačních materiálů, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly přenos tepla. Tyto materiály jsou k dispozici v různých formách, jako jsou například pěnové desky nebo minerální vlna.

Je také důležité zajistit správnou ventilaci domu. Správná ventilace zlepšuje kvalitu vzduchu v domě a zabraňuje vzniku plísní a jiných problémů s vlhkostí.

Zdroj informací: autorský článek A. Hlavatého, ESTAV